Brđanski Melem

Opis projekta

Dizajn i izrada prve verzije web sajta za Brđanski melem. Web sajt je bio rađen sa CMS koji je imao opcije za pitanja i odgovore korisnika melema. Pored web sajta, za klijenta su izrađeni i vizuali, oglasi za reklamne kampanje u štampanim medijima, flajeri i ostala idejna rešenja. Naša verzija web sajta je offline, ali je možete pogledati ovde na slici.

Klijent: Brđanski Melem Godina izrade: 2013. godina