Opis projekta

Web sajt Escapelle je bio zamišljen kao medicinski portal koji ima za cilj informisanje i edukaciju korisnica hitne kontracepcije Escapelle. Projekat je rađen za farmaceutsku korporaciju Richter Gedeon. Web sajt je posedovao CMS za dinamičko ažuriranje sadržaja kao i forum sa pitanjima i odgovorima. Pored toga, za klijenta je bila izrađena i platforma za Facebook kviz, kao i aplikacija za izračunavanje preostalog vremena za uzimanje Escapelle pilule. Naša verzija web sajta koju smo izradili 2011. godine je sada offline, ali je možete pogledati ovde na slici.

Klijent: Escapelle Godina izrade: 2010. godina