SLV – Struja d.o.o.

Opis projekta

Izrada web sajta za kompaniju Struja d.o.o. koja je zastupnik SLV. Web sajt kataloškog tipa sa prikazom svakog pojedinačnog proizvoda i njihovih karakteristika.

Klijent: SLV – Struja d.o.o. Godina izrade: 2017. godina
Posetite sajt